EU Projekt

Projekt GEOPRIČE UNESCO GEOPARKA


O Projektu

Projekt Geo priče UNESCO geoparka KK.06.1.2.01. jedan je od najznačajnijih projekata JU PP Papuk. Nositelj projekta je Javna ustanova Park prirode Papuk, a projektni partner je Županijska uprave za ceste Virovitičko – podravske županije. Projekt je odobren za sufinanciranje iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’, prijavljen na poziv „Promicanje održivog korištenja prirode baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta s neprihvatljivim troškovima je 90.090.587,54 kn, dok iznos ukupnih prihvatljivih troškova iznosi 77.238.120,20 kn, a od toga 85%, odnosno 65.652.402,17 kn bit će financirano bespovratnim sredstvima EU. Razdoblje provedbe projekta je od početka obavljanja aktivnosti odnosno od 9. ožujka 2016. godine do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 31. ožujka 2020. godine.

Projekt Geopriče UNESCO geoparka obuhvaća ulaganje na nekoliko lokacija koje su tematski povezane u jednu cjelinu – kategoriju ulaganja. Od posjetiteljske infrastrukture i sadržaja planira se izgradnja i opremanje Geo – info centra Voćin, adaptacija i opremanje dvorana u Kući Panonskog mora, montiranje elemenata Adrenalinskog parka Duboka, rekonstrukcija ceste Slatinski Drenovac – Jankovac – Granica županije te izrada, nadogradnja i opremanje ukupno 6 vidikovaca. Uz to, planirana je i izrada studije upravljanja posjetiteljima te izgradnja kapaciteta vezanih uz sigurnost posjetitelja. U kategoriji ulaganja Edukacija i interpretacija planirana je izrada edukativnih i prezentacijskih materijala, edukativne radionice namijenjene vrtićkoj i osnovnoškolskoj djeci, edukacija vodiča te korištenje informacijske komunikacijske tehnologije. Planirane aktivnosti u kategoriji ulaganja Promocija i vidljivost su izrada marketing plana, vizualnog identiteta i turističkog proizvoda UNESCO Geoparka, komunikacijski alati – GEO eventi, nastupi na sajmovima, geo putovanja, izrada promotivnih materijala te održavanje eventa promicanja baštine UNESCO Geoparka, te izrada prezentacijskih alata.

Po završetku projektnih aktivnosti svi novoostvareni sadržaji i proizvodi bit će dostupni posjetiteljima što će održati kvalitetu i raznolikost ponude na istoj razini ili je povećati, a to će pozitivno utjecati na zainteresiranost starih i novih posjetitelja, kao i na povećanje prihoda tijekom godina.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju održive privlačnosti javne turističke infrastrukture kako bi se, povećanjem ciljanih dnevnih posjeta i uspostavom boljeg upravljanja posjetiteljima, poboljšao turistički potencijal Kontinentalne Hrvatske, te na taj način doprinijelo ostvarenju pozitivnih gospodarskih učinaka na lokalno i regionalno gospodarstvo. Specifični cilj projekta je unaprijediti turističku infrastrukturu uvođenjem inovativnih načina prezentiranja povijesno – kulturnog, geološkog i biološkog bogatstva te boljeg sustava upravljanja posjetiteljima s ciljem povećanja broja posjetitelja Parka prirode Papuk, produljenja njihovog boravka i održivog društveno – gospodarskog razvoja.

https://strukturnifondovi.hr/

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779