Fosilni nalaz tuljana na Papuku 22.10.2019.

Na južnim padinama Papuka nalazi se geolokalitet Vranić. Unutar pješčanih naslaga nastalih erozijom starijih, pretežno paleozojskih metamorfita, ali i miocenskih naslaga, otkrivamo mnogobrojne ostatke fosilnih kralješnjaka.

Stručnjaci iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja su 2019. godine po prvi put izdvojili i znanstveno obradili nalaze fosilnih perajara. Analizom kostiju tuljana utvrđeno je da se radi o vrsti Praepusa vindobonensis (Toula, 1897) iz porodice Phocidae, koja je u vrijeme donjeg sarmata (prije 12,5 milijuna godina) bila rasprostranjena na širem području Panonskog mora.

Lokalitet Vranić izuzetno je vrijedno nalazište gdje su osim fosilnih kostiju perajara pronađeni i kralješci, kosti peraja i fragmenti rebara skupind kitova dok se manji broj nalaza odnosi na ostatke kopnenih sisavaca – parnoprstaša i ptica.