Zaronimo u Panonsko more

Park prirode Papuk pruža velike mogućnosti rekreacije i edukacije za učenike osnovnoškolskog uzrasta.

Jedan od sredstava poučavanja u našoj instituciji su radionice koje smo pripremili kako bismo našim mladim posjetiteljima omogućili upoznavanje biološke i geološke posebnosti Parka te njegovih krajobraznih i kulturno-povijesnih znamenitosti.

Maksimalna veličina grupe: 25 učenika
Ciljana skupina: učenici osnovnoškolskog uzrasta
Tip posjeta: jednodnevni izlet (10:00-18:00h)

PROGRAM

Vrijeme Radionice
10:00h dolazak u zgradu Parka prirode Papuk (Ispostava Velika)
10:00 – 11:30h posjet Kući Panonskog mora
11:30 – 13:30h radionica/e po izboru
13:30 - 14:30h pauza za ručak i odmor
14:30 – 17:30h adrenalinski park
17:30 – 18:00h dodjela priznanja

Učitelji i učenici su u mogućnosti izabrati vrstu prve radionice na kojoj će sudjelovati.

Poželjno je da u radionici sudjeluje do 15 učenika. Istovremeno se može odvijati više radionica, ovisno o zainteresiranosti učenika. Radionice su prilagodljive uzrastu učenika koji ih namjeravaju pohađati. 

PREDLOŽENE RADIONICE

1. Stijene i fosili

Ključni pojmovi: geologija, stijene, fosili, kristalizacija, tektonske ploče, Panonsko more

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje učenika s načinima nastanka stijena na Papuku, geološkom prošlošću Geoparka te fosilizacijom izumrlih biljaka i životinja koje su živjele na rečenom prostoru. Osim teoretskog dijela, sadrži radionicu „Napravi svoj fosil“ prilikom koje će polaznici u glinamolu napraviti kalup za izradu fosila školjke te u njega lijevati gips, simulirajući proces koji se dogodilo u geološko prošlosti.

2. Baština prošlih vremena

Ključni pojmovi: arheologija, utvrde, srednji vijek, obrana, oružje, keramika

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s metodama istraživanja na arheološkom lokalitetu Velički grad. Polaznici se mogu upoznati s graditeljskom baštinom srednjega vijeka i funkcioniranjem staklane. Polaznici će sudjelovati u stvaranju kreacija u glinamolu.

3. Orjentacija

Ključni pojmovi: topografska karta, kompas, GPS uređaj, strane svijeta, sunčani sat, geochaching

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s prostorom u kojem se nalaze uz pomoć papirnate topografske karte, učenje o orijentaciji u prostoru određivanjem strana svijeta uz pomoć pojava u prirodi i korištenjem kompasa. Održava se na području kampa “Duboka”. Potom slijedi upoznavanje s igrom orijentacije u prostoru – geocachinga, traženje postavljenih geocacheva u prostoru uz pomoć GPS uređaja te pametnih telefona. Boravak u prirodi podrazumijeva učenje kako pronaći kvalitetno mjesto za postavljanje šatora, podizanje šatora i postavljanje vreće za spavanje i podnica, učenje o pravilima ponašanja u prirodi, kako i gdje se može ložiti vatra (sakupljanje drva za ogrijev), vještine pripreme hrane (pečenje kobasica) na logorskoj vatri i dr.

4. Potok

Ključni pojmovi: vode tekućice, vode stajaćice, kruženje vode u prirodi, važnost vode za život ljudi, biljaka i životinja, tipovi obale, mlinovi na potoku Dubočanki

Radionice odabiru učitelji u suradnji s roditeljima i učenicima.
Učenici mogu ručati na prostoru kamp odmorišta „Duboka“.

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim tipovima slatkovodnih ekosustava i njihovim glavnim značajkama. Stječu nova znanja o najčešćim biljnim i životinjskim vrstama u ovom staništu te uče promatrati razne karakteristike. Utvrđuju se značajke voda kao što su prozirnost, dubina, brzina, čistoća ovisno o kemijskim parametrima vode, ali i životinjicama koje možemo pronaći u potoku. Odvija se na području toka potoka Dubočanke.

5. Šuma

Ključni pojmovi: kontinentalna listopadna šuma, slojevitost šume, prilagodbe biljaka

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim značajkama životne zajednice šuma, razliku između listopadnog i vazdazelenog drveća, promatranje slojevitost šume, izračunavanje okvirne starosti i visine drveta te određivanje vrste drveća. odvija se u okolici kampa Duboka, odnosno toka potoka Dubočanke.

6. Travnjaci

Ključni pojmovi: kontinentalni travnjaci, kamenjari, parametri staništa

Opis: Aktivnost uključuje upoznavanje s glavnim značajkama životne zajednice travnjaka, što uključuje upoznavanje najzastupljenijih biljnih i životinjskih vrsta te parametara staništa kao su temperatura, ekspozicija debljina i vrsta tla i sl. Upoznavanje za zaštićenim biljnim vrstama kamenjara (orhideje, kockavica).Odvija se na području botaničkog rezervata Turjak.

Rezervacija termina

Kuća Panonskog mora pruža uslugu vođenja, uz obaveznu najavu za grupe barem 5 dana unaprijed.

Grupni posjeti

Trajanje vođene ture je 1,5 sat, a maksimalna veličina grupe je 25 osoba.

Grupe su dužne strogo se pridržavati dodijeljenog termina posjeta, a najava se može otkazati najkasnije 24 sata prije najavljenog posjeta.

Cijena: ulaznica 30,00 kn/osoba

NAPOMENA: za grupe veće od 50 osoba odobravamo popust do 10%

Za sve daljnje informacije i najave grupa, slobodno nam se obratite na:
E-mail: turizam@pp-papuk.hr ; kontakt@pp-papuk.hr
Tel: 034/ 313 – 029: fax: 034/313 – 027
Mob: 099/2731 – 064

Napomena: Ukoliko ne izvršite najavu dolaska nismo obavezni osigurati vodstvo edukatora.

Više informacija o ostalim edukativnim programima koje nudimo u Parku prirode Papuk možete pronaći na službenoj web stranicami Parka prirode Papuk na: https://pp-papuk.hr/organiziraj-posjet

Cjenik

Edukativni program „Zaronimo u Panonsko more” - 100 kn /učenik.

Uključuje:

- obilazak Kuće panonskog mora – 30 kn/učenik
- dodatnu radionica po izboru - 20 kn /učenik
- korištenje Adrenalinskog parka – 50 kn /učenik

Više informacija o Adrenalinskom parku Duboka

Individualna ulaznica u Kuću Panonskog mora (djeca do 7 godina ne plaćaju ulaznicu) 20 kn
Individualni posjeti sa stručnim vođenjem-odrasli 30 kn
Individualni posjeti sa stručnim vođenjem-djeca do 18 godina 20 kn
Obiteljska ulaznica sa stručnim vođenjem (makismalno 2 odrasle osobe) 100 kn

Napomena:
Za individualne posjete preko tjedna Kuća Panonskog mora otvorena je od 7-15 h.
Za posjete vikendom i za posjete koji uključuju stručno vođenje potrebna je prethodna najava od minimalno 1 dan.