Klimatske (ne)prilike prije 15,5 milijuna godina 22.10.2019.

Na temelju pronađenih fosilnih nalaza iz jezerskog sedimenta na lokalitetu Poljanska te analogijom životnih uvjeta s današnjim biljnim vrstama, zaključujemo kako su tadašnji klimatski uvjeti na području Papuka bili tropski do suptropski.

Kopnene priobalne dijelove jezera nastanjivale su različite vrste mirta, lovora, cimetovca i vrbe, dok su se dublje u kopnu rasprostirale vrste koje preferiraju staništa s manjom količinom vlage, poput eukaliptusa, zizifusa i andromede. Na brdovitim su terenima rasle šume bora i hrasta.

Izmjena biljnih zajednica odražava promjene klime kroz vrijeme. Tako se mijenjaju floristički elementi od tropskih, koje predstavljaju cimetovci, preko suptropskih s mirtom, lovorom i smokvom, do umjerenih s vrbom, hrastovom i borom, nagovještavajući postupno zahladnjenje. Ovakav tip vegetacije i klime tipični su za razdoblje donjeg i srednjeg miocena, što zorno pokazuje „televizijska vremenska prognoza jednog dana u miocenu“.